Informace  »  Výběrová řízení  »  Pozice

Sbor v Odrách hledá faráře

Farní sbor ČCE v Odrách hledá kazatele na plný pracovní úvazek od 1. 9. 2018. Bližší informace u faráře Františka Hrušky, administrátora sboru.

Telefon: 736 273 563, e-mail: frantisek.hruska@evangnet.cz