Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 28. 11. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada potvrzuje volbu Jaroslava Vítka na místo seniorátního faráře Brněnského seniorátu na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na úvazek 50 %.

Synodní rada potvrzuje volbu Filipa Boháče za seniorátního faráře Horáckého seniorátu na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022 na úvazek 50 %.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu Michala Kitty o jeho listopadových cestách do Stroužného a Husince – českých sborů v Polsku. V Husinci se například zúčastnil konference o kulturním dědictví tamního českého obyvatelstva.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Daniely Hamrové ze synodu Evangelické církve v Berlíně, Brandenburgu a Slezské Horní Lužici na konci října. Téma synodu znělo Spravedlivý mír. Zazněly k němu dva referáty. Jeden se zaměřením na ekologii prof. Hanse Joachima Schellnhubera, jednoho z nejvýznamnějších světových odborníků na klimatické změny, druhý přednesl pověřenec Rady EKD Renke Brahms na téma Mír ve světě. Velká pozornost byla věnována zprávě biskupa M. Drögeho, dále byla na programu zpráva církevního vedení, rozprava k finanční zprávě nebo k procesu digitalizace církve a návrhy některých změn v církevních zákonech.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Petra Firbase z oslav výročí reformace 29. 10. v Marburku, kde se zúčastnil slavnostních bohoslužeb, po nichž se konala panelová diskuze k tématu reformace a roli církví v dnešní společnosti. Součástí oslav byla i interaktivní výstava, která zdařile propojovala minulost s přítomností, a řada dalších programů.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Aleny Fendrychové ze setkání pracovní skupiny evropského diakonického procesu Luterského světového svazu. Projekt mimo jiné reaguje na rostoucí xenofobii a populismus téměř ve všech evropských zemích. Jedná se o pracovní skupinu, která se bude scházet každoročně až do roku 2020 a rozvíjet koncepci pohostinné a přátelské společnosti se zaměřením na rozvoj konstitucionální i sborové diakonie sborů v členských církvích svazu. Cílem je posílení otevřené a přátelské společnosti schopné přijímat lidi různých etnik a náboženství.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Olivera Engelhardta ze spojených synodů Spojené evangelické luterské církve v Německu (VELKD), generálního shromáždění evangelických církví v Německu (UEK) a Evangelické církve v Německu (EKD) ve dnech 9. - 14. 11. Heslo synodů znělo Budoucnost na dobrých základech.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Daniela Ženatého z recepce k výročí reformace evangelických církví v Bádensku a Württembersku. Zúčastnil se slavnostních bohoslužeb, při nichž pronesl pozdrav za evropskou ekumenu, a výstavy o reformaci.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Daniela Ženatého ze slavnosti k výročí reformace ve Wittenbergu 31. 10. Účast na bohoslužbách byla jen pro zvané, město Wittenberg bylo přeplněné. Bohoslužeb se zúčastnil spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier, kancléřka Angela Merkelová a členové vlády. Po bohoslužbách byla na radnici recepce, při níž se Daniel Ženatý setkal s řadou našich partnerů.

 

Evangelická akademie

Synodní rada bere na vědomí prohlášení účastníků Konference církevních škol a školských zařízení, které se týká mezd v církevním školství.

 

Různé

Synodní rada pověřuje poradní odbor pro aktuální a společenské záležitosti a poradní odbor teologický, aby společně otevřeli rozhovor o rozhodování na konci lidského života a zaměřili se na uspořádání konference, semináře či jiné veřejné akce na toto téma, jejichž výstupem by mohl být např. sborník.

Synodní rada schvaluje předloženou verzi logomanuálu a souhlasí s jeho dopracováním tak, aby církev mohla nové logo používat od 1. 1. 2018.

 

Další jednání

Synodní rada se dále zabývala bydlením farářů, rozpočtem povšechného sboru na rok 2018 nebo zprávami z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech.