Sborová zásilka

Sborová zásilka 10/2017 - prosinec

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

- Dopis synodní rady staršovstvům a kazatelům

- Program FK 2018

- Přednášející, anotace přednášek

- Přihláška v PDF formátu

/on-line přihlašování na farářský kurz zde http://spek.evangnet.cz/prihlaskaFK2018/

 

Informativní pošta:

 

Další sdělení:

  • K 31. 12. 2017 ukončí svůj pracovní poměr v ÚCK ČCE právnička Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. Jejím nástupcem je JUDr. Adam Csukás (csukas@e-cirkev.cz, t: 224 999 220).
  • K 1. 1. 2018 nastoupí na místo samostatného referenta pro stavební záležitosti v provozním úseku ÚCK paní Renata Roubalová, v jejíž kompetenci budou zejména stavební akce menšího rozsahu v rámci údržby nemovitého majetku povšechného sboru.
  • Upozorňujeme, že stejně jako v předchozích letech bude v pracovních dnech před koncem roku (27. – 29. 12. 2017) většina pracovníků ÚCK čerpat dovolenou a kancelář bude tudíž mimo provoz.

 

 

S přáním radostného a pokojného vánočního času i dobrého vstupu do nového občanského roku

 

 

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník ÚCK