Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Den otevřených dveří na ETF UK

Den otevřených dveří na Evangelická teologické fakultě Univerzity Karlovy se uskuteční 15. ledna 2018 od 14. do 18. hodiny v budově fakulty (Černá 9, Praha 1).

Evangelická teologická fakulta zve všechny zájemce na Den otevřených dveří, který se uskuteční 15. ledna 2018 od 14. do 18. hodiny v budově fakulty (Černá 9, Praha 1). K dispozici budou informace o přijímacím řízení a studiu, budou představeny studijní obory: Evangelická teologie, Teologie – spiritualita – etika (3. patro, místnost G); Křesťanská krizová a pastorační práce – diakonika (3. patro, místnost F; Pastorační a sociální práce (3. patro, místnost E); Teologie křesťanských tradic (5. patro, místnost 515 – pracovna TKT). V rámci Dne otevřených dveří proběhne také komentovaná prohlídka knihovny a budovy školy a bude možné vést rozhovory jak s vyučujícími, tak studenty.