Informace  »  Pro sbory  »  Grafické materiály

Design manuál a loga ČCE

Užití loga Českobratrské církve evangelické podléhá pravidlům design manuálu a je možné jen na základě předchozího souhlasu nebo smluvně ukotvené dohody o vzájemné spolupráci s ČCE.

Pro doplňující informace kontaktujte referentku pro propagaci paní Moniku Voženílkovou.