Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 23. 1. 2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada zřizuje místo pastoračního pracovníka ve sboru v Merklíně u Přeštic od 1. 2. 2018 a pověřuje Otu Tichého jako pastoračního pracovníka na 50% pracovní úvazek na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019.

Synodní rada zřizuje místo pastoračního pracovníka ve sboru v Praze 10 – Vršovicích od 1. 2. 2018 a pověřuje Kristinu Camidge jako pastorační pracovnici na 50% pracovní úvazek od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2019.

Synodní rada pověřuje Milana Kantora jako pastoračního pracovníka v Evangelickém sboru augsburského vyznání ČCE v Českém Těšíně na plný pracovní úvazek na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

Synodní rada zvyšuje pracovní úvazek Daniely Chladilové, pastorační pracovnice sboru ve Vanovicích, na plný pracovní úvazek s účinností od 1. 2. 2018.

Synodní rada potvrzuje volbu Lukáše Klímy za faráře sboru v Proseči u Skutče na období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2023 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Kateřiny Roskovcové za farářku sboru v Nymburce na období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Lydie Mamulové za farářku sboru v Praze 1 – Starém Městě na období od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018 na pracovní úvazek 50 %.

Synodní rada potvrzuje volbu Pavla Juna za faráře sboru v Pečkách na období od 14. 1. 2018 do 28. 2. 2021 na pracovní úvazek 50 %.

 

Správa církve

Synodní rada jmenuje Liu Valkovou k 1. 2. 2018 členkou grantové komise.

Synodní rada potvrzuje volbu Simony Kopecké 1. náměstkyní seniorátní kurátorky a Jiřího Marka 2. náměstkem seniorátní kurátorky Moravskoslezského seniorátu na období od 18. 11. 2017 do 17. 11. 2023.

 

Jeronýmova jednota

Synodní rada souhlasí s poskytnutím půjčky na profinancování projektu sboru v Hrabové (oprava a zpřístupnění věže a hvězdárny, která je součástí kostela) ve výši 750 000 korun z finančních prostředků deponovaných na účtech synodní rady.

 

Hymnologie

Synodní rada souhlasí s vydáním notové publikace Jubilate v nákladu 600 výtisků. Publikace bude obsahovat skladby od současných autorů: Aleny Jelínkové, Jaroslava Krčka, Jiřího Pavlici, prof. Petera Planyavskyho (Vídeň), Jiřího Schneidera a Ladislava Moravetze.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí, že sbírka na podporu nemocnice Panzi v Kongu, která pečuje o oběti znásilnění, vynesla 434 515 korun. Sbírka bude odeslána prostřednictvím nadace Dr. Denis Mukwege Foundation.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Dušana Sedláčka z kontaktního studia na fakultě v Heidelbergu v roce 2016/2017. Pobyt v Heidelbergu měl dvě těžiště - první spočívalo ve společném životě všech účastníků kontaktního studia, druhé v účasti na přednáškách na teologické fakultě. Po návratu představil výsledky svého studia na sborových vzdělávacích aktivitách v Miroslavi a na pastorální konferenci brněnského seniorátu (Úvod do světového islámu). Velkým přínosem jsou osobní kontakty s kolegy faráři z evangelických církví ve Spolkové republice a v Rumunsku.

 

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala bydlení farářů, přípravě letošního zasedání synodu či zápisům z konventů.