Sborová zásilka

Sborová zásilka 3/2018 – únor

Milé sestry, milí bratři,

přijměte z ÚCK několik informací:

Úřední pošta:

V přehledu, který jste dostali v lednové sborové zásilce č. 2/2018, bylo chybně uvedeno datum oslav 100. výročí ČCE v Praze v Obecním domě (19. prosinec), platí neděle 16. prosince 2018. Prosíme, vytiskněte a zveřejněte tento nový přehled!

 

Informativní pošta:

 

S uctivým pozdravem

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník ÚCK