Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 20. 2. 2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Vyznání a život církve

Synodní rada bere na vědomí přípravy oslav 100. výročí Českobratrské církve evangelické. (webové stránky výročí http://www.100letcce.cz/)

 

Sbory a pracovníci

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru jáhenky Renaty Šilarové dohodou ke dni 31. 3. 2018.

Synodní rada bere na vědomí dodatek k povolací listině Lenky Ridzoňové, farářky sboru v Praze 6 - Střešovicích, kterým se zvyšuje její pracovní úvazek od 1. 3. 2018 do 30. 9. 2019 ze 70 % na 100 %.

 

Armáda

Synodní rada vysílá faráře Františka Hrušku ke kaplanské službě v Armádě ČR, a to v souladu se Zásadami pověřování k duchovenské službě v jiných institucích na dobu od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2022.

 

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala zprávám z jednání seniorátních výborů, přípravě na jednání synodu, pravidly pro povolávání farářů, situací v zahraničních sborech či budovami škol Evangelické akademie.