Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 6. 3. 2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada uděluje Ondřeji Rumlovi dispens od setrvání na místě faráře ve sboru v Rovečném do konce doby jeho povolání na sbor, tj. do 31. 8. 2020. Důvodem je pozvání na místo faráře v jiném sboru.

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru jáhenky ve sboru v Potštejně Naděždy Běťákové ke dni 30. 6. 2018. Váží si její ochoty i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním její způsobilosti k ordinované službě jáhenky v ČCE.

 

Výchova a vzdělávání

Synodní rada uděluje Petru Tureckému dlouhodobé studijní volno v termínu od 1. 2. do 30. 4. 2019.

 

Vězeňská služba

Synodní rada pověřuje Janu Rumlovou a Růženu Vrajovou k duchovenské službě ve vazební věznici Olomouc na období od 6. 3. 2018 do 6. 3. 2022.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu Joela Rumla z účasti na akci Hoffnung für Osteuropa, kterou Evangelická církev ve Falci pořádá každoročně, a která je určena především pro církve a jejich dílo ve východní Evropě (Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko apod.). Konala se v polovině února. Joel Ruml pronesl při této příležitosti příspěvek k tématu východní Evropa a její vztah k EU. Zúčastnil se oslavy 60. narozenin církevního prezidenta Christiana Schada, pronesl pozdrav na zahajovacích bohoslužbách akce Hoffnung für Osteuropa v Limburgerhofu.

 

Různé

Synodní rada vyjádřila svou podporu čínským křesťanům, kterým v České republice nebyl udělen azyl. Znění prohlášení zde.

 

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala zprávám z jednání seniorátních výborů, přípravě na jednání synodu, pravidly pro bydlení farářů či budovami škol Evangelické akademie.