Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Kolokvium Náboženský exil v českých zemích v raném novověku

Ekumenická komise pro české církevní dějiny 17. století - Církevní reformy a nábožensko-politické střety v raném novověku pořádá kolokvium „Náboženský exil v českých zemích v raném novověku“.

Místo: Husův dům, Jungmannova 9, Praha 1
Čas: 22. května 2018, 10.00-17.30 hodin
Moderuje: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.


Program:
10.00-12.30 přivítání a hlavní referáty
12.30-14.00 přestávka na oběd
14.00-16.00 řada odpoledních koreferátů
16.00 přestávka na kávu
16.30 moderovaná závěrečná diskuse
17.30 závěr kolokvia


Anotace:
Kolokvium je pořádáno v rámci práce ekumenické komise pro 17. století při České biskupské konferenci a Ekumenické radě církví jako první ze série každoročních odborných kolokvií otevřených široké veřejnosti. Jejich cílem je představit souhrnný pohled na náboženské dějiny raného novověku. Letošní kolokvium bude zaměřeno na téma náboženského exilu a jeho možné interpretace. Předpokládaná délka koreferátů je přibližně 15 minut. Jejich obsahem by měl být pohled na různé aspekty, důvody a motivy exilu – historické, právní, společenské, kulturní, teologické aj. Pořadatelé si vyhrazují právo výběru příspěvků. Prosíme, zašlete abstrakt svého příspěvku v max. rozsahu 2000 znaků na e-mailovou adresu komise17st@gmail.com do 22. března 2018.


Organizace: Mgr. ThLic. Tomáš Parma, Ph.D.; Mgr. Jiří Just, Th.D.; Mgr. Ota Halama, Th.D.; doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.


Možnosti publikace příspěvků (předpokladem publikace je absolvování řádného lektorského řízení redakce) v teologickém časopisu Studia theologica (Scopus, WoS) nebo Folia Historica Bohemica.