Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Na projekty církve poputují peníze ze zahraničí

Téměř devět a půl milionu korun darují zahraniční církve a organizace v tomto a příštím roce na projekty Českobratrské církve evangelické.

Kulatého stolu se zúčastnilo deset hostů ze zahraničních, především německých, církví a konal se v prostorách Ústřední církevní kanceláře ČCE v Praze začátkem března. Peníze poputují na 14 celocírkevních i sborových projektů. Jedná se o stavební práce, diakonickou oblast či projekt Evangelické akademie.

Účastníci Kulatého stolu se zúčastnili také dvou exkurzí do sborů, v nichž v minulosti nějaké peníze ze zahraniční pomohly. S hosty se setkali zástupci synodní rady i vedení kanceláře, Jeronýmovy jednoty, Diakonie či Evangelické akademie. Společně hovořili o aktuálním dění v České republice i Českobratrské církvi evangelické, zejména pak o připravovaných oslavách 100. výročí církve.