Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 20. 3. 2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada potvrzuje volbu Dušana Ehmiga za jáhna sboru ve Dvakačovicích na období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2023 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada souhlasí s návrhem jáhna Martina Tomeška na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi k 31. 8. 2018.

 

Správa církve

Synodní rada ukončuje práci Komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu, která vznikla v únoru 2015, a to k 31. 3. 2018. Děkuje také všem členům komise za práci ve prospěch ústeckého seniorátu.

 

Zahraniční sbory

Synodní rada bere na vědomí přípravy pobytu manželů Erdingerových na Ukrajině, kde má farář Michael Erdinger působit od května do října 2018.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu Daniely Hamrové z uvedení církevního rady bavorské církve pro ekumenu Raphaela Quandta do úřadu, které se konalo začátkem března v Mnichově.

Synodní rada bere na vědomí záznam z jednání při setkání s církevním vedením Evangelické luterské církve v Maďarsku na konci února v Brně. Zpráva o setkání zde.

Synodní rada schvaluje smlouvu o partnerství s La Crosse Area Synod Evangelické luterské církve v Americe.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Martina Zikmunda z Martin-Luther-Bund – Teologických dnů, které se ve Wittenbergu uskutečnily na konci února.

 

Různé

Synodní rada uděluje záštitu projektu Re:publika 1918–2018.

 

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala zprávám z jednání seniorátních výborů, přípravě na jednání synodu, pravidly pro bydlení farářů či budovami škol Evangelické akademie.