Sborová zásilka

Sborová zásilka 4/2018 – březen

Milé sestry, milí bratři,

přijměte z ÚCK několik informací:

 

Úřední pošta:

 

Informativní pošta:

 

Další informace:

  • K 1. 4. 2018 dochází k personální změně na pozici pracovníka ÚCK pro komunikaci s veřejností a médii. Ses. Janu Vondrovou vystřídá br. Jiří Hofman (hofman@e-cirkev.cz).

 

S uctivým pozdravem

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník ÚCK