Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Zdravotnictví se na vás těší, kaplani!

Evangelická teologická fakulta UK, Katolická teologická fakulta UK a Asociace nemocničních kaplanů zvou na panelovou diskusi „Zdravotnictví se na vás těší, kaplani!“.

Diskuze se uskuteční v pátek 11. května 2018 od 15 do 17 hodin ve velké posluchárně Evangelické teologické fakulty UK (Praha 1, Černá ul. 9, I. patro). Hlavním cílem panelové diskuse je seznámit se mezilidsky a též se sociálním, občanským a duchovním pomezím zdravotnictví a s očekáváními a možnostmi obou stran - kaplanů i představitelů zdravotnických oblastí.

Pozvání k panelové diskusi přijali:

doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., Transplantcentrum IKEM; Ing. Richard Smejkal, Český červený kříž; Vítězslav Vurst, B.Th., nemocniční kaplan. Diskusi uvede Ladislav Beneš a diskusí provede Bohumila Baštecká.

Setkání proběhne v rámci celoživotního vzdělávání – 4. běhu kvalifikačního kurzu speciální pastorace Nemocniční kaplan. Zváni jsou též nemocniční kaplanky a kaplany v činné službě, další členky a členy asociací nemocničních kaplanů a duchovní všech církví.