Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 3. 4. 2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada si váží ochoty bratra Blahoslava Matějky i nadále sloužit v církvi a s okamžitou účinností obnovuje bratru Blahoslavu Matějkovi způsobilost k ordinované službě faráře v ČCE.

Synodní rada poskytuje farářce Martě Sedláčkové neplacené volno z důvodu péče o děti do 31. 12. 2018.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Hany Ducho za farářku FS ČCE v Pardubicích na období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2023 na pracovní úvazek 50%.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Petra Grendela za faráře FS ČCE v Hronově na období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2023 na plný pracovní úvazek.

Fakulta, bohoslovci, vzdělávání

Synodní rada souhlasí se zapsáním studentek Evangelické teologické fakulty Rut Junové a Magdaleny Horákové mezi kandidáty služby v církvi.

Synodní rada uděluje farářce v Prosetíně a Olešnici Deboře Hurtové dlouhodobé studijní volno v termínu od 1. 6. do 31. 8. 2018. Náplní je duchovní obnova na Svatoolavské poutní cestě do Nidarosu.

Hospodářské záležitosti 

Synodní rada schvaluje „Model mezd duchovenských zaměstnanců ČCE k 1. 1. 2018". Je zveřejněn na webových stránkách ústředí

https://www.ustredicce.cz/rubrika/802-Ustredni-cirkevni-kancelar-Dokumenty-Pro-kazatele/index.htm

Ekumenické vztahy

Synodní rada souhlasí s kandidaturou celocírkevního kantora Ladislava Moravetze do předsednictva Evropské konference evangelické církevní hudby. Jde o evropský spolek, který umožňuje intenzívní odbornou spolupráci mezi evropskými evangelickými církvemi v oblastech církevní hudby. L. Moravetz je delegátem této konference od r. 2002.

Různé

Synodní rada bere na vědomí rezignaci Jany Vondrové na členství v PO pro otázky životního prostředí, komisi pro 100. výročí ČCE a redakční radě Českého bratra k datu 31. 3. 2018 z důvodu odchodu z ústřední církevní kanceláře do jiného zaměstnání.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala zprávám z jednání seniorátních výborů, zprávám z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech, přípravám podkladů k jednání synodu a přípravám výstavby budov pro školy Evangelické akademie.