Sborová zásilka

Sborová zásilka 5/2018 – květen

Milé sestry, milí bratři,

přijměte z ÚCK několik informací:

Úřední pošta:

Informativní pošta:

Další informace:

  • Od dubna 2018 nastoupila do personálního a mzdového oddělení ses. Veronika Kratochvílová (kratochvilova@e-cirkev.cz, tel. 224 999 277), jako zástup po dobu rodičovské dovolené ses. Ilony Kryštovské.
  • Od května 2018 nastoupila nová fundraiserka ÚCK ses. Zita Nidlová (nidlova@e-cirkev.cz, tel. 224 999 214).

 

S pozdravem

Oliver Engelhardt, vedoucí úseku vnějších vztahů a náměstek vedoucího tajemníka ÚCK