Sborová zásilka

Mimořádná sborová zásilka - veřejná sbírka

Milé sestry, milí bratři,

 

zasíláme z ústředí sborovou zásilku týkající se letošních oslav 100. výročí církve a jejich financování:

Dopis synodního seniora a synodního kurátora o vyhlášení veřejné sbírky

Informační letáky k veřejné sbírce - prosíme, letáky umístěte na dobře dostupné místo, aby si je mohli účastníci bohoslužeb i jiných sborových akcí brát domů, předávat i dalším členům a příznivcům sboru.

Nabídka podpory oslav pro sponzory

Komentář k Nabídce podpory oslav pro sponzory

a dále plakát, který zve všechny členy církve na setkání v Pardubicích, které se koná ve dne 27. září až 30. září 2018, tento plakát také najdete na webových stránkách k výročí – rubrika ke stažení – plakát s programem.

 

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník