Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 15.05.2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Michaela Erdingera za faráře FS ČCE v Třebechovicích pod Orebem na období od 01.11.2018 do 31.10.2023 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Ondřeje Rumla za faráře FS ČCE v Novém Městě na Moravě na období od 01.09.2019 do 31.08.2024 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Marty Zemánkové za farářku FS ČCE v Libici nad Cidlinou na období od 01.09.2018 do 31.08.2023 na pracovní úvazek 60%.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Marty Zemánkové za farářku FS ČCE ve Velenicích na období od 01.09.2018 do 31.08.2023 na pracovní úvazek 40%.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Heleny Hamariové za farářku FS ČCE v Plzni-Korandův sbor na období od 01.12.2018 do 30.11.2021 na plný pracovní úvazek.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada obdržela pozvání na liturgii k 50. výročí ekumenické komunity Sant Egidio, které se bude konat 13.06.2018 v kostele Sv. Štěpána v Praze. Synodní rada vysílá jako svého zástupce synodního kurátora Vladimíra Zikmunda.

Synodní rada souhlasí s účastí Ladislava Moravetze s rodinou na výročním setkání Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu v Litvě 20.-24.09.2018.

Synodní rada deleguje na AMD Bibelwochenkonferenz v Hannoveru (10.-13.09.2018) Janu Potočkovou. AMD je pracovní společenství Misijní služby Evangelické církve v Německu. Každoroční Bibelwochenkonferenz je setkání zaměřené na určitý biblický úsek. Jedná se o náročnou teologickou práci, exegetické přednášky, práce ve skupinách apod. Letošním tématem je evangelium podle Lukáše.

Synodní rada bere na vědomí zprávy Evy Rendl-Wypior ze schůze kuratoria kostela Smíření v Dachau (tématem setkání byla situace uprchlíků v Evropě) a Pavla Šebesty z květnové návštěvy Českého reformovaného sboru v Peregu Mare, kam dvakrát do roka přijede návštěva z naší církve.

Synodní rada bere na vědomí seznam ekumenických zahraničních hostů synodu v Litomyšli.

Synodní rada deleguje nové členy ČCE do komisí a pracovních skupin ERC.

Synodní rada bere na vědomí postup pracovní skupiny pro čínské křesťany, která vznikla při ERC. Ta plánuje veřejné shromáždění na listopad. Skupina chce koordinovat církevní odpověď na situaci kolem sedmdesáti čínských křesťanů, kteří v Česku (prozatím) neúspěšně žádají o azyl.

 

Různé

Synodní rada bere na vědomí rezignaci bratra Jiřího Mrázka na členství v PO teologickém z důvodu nedostatku času pro plnění úkolů v rámci POT. Synodní rada děkuje bratru Mrázkovi za dosavadní práci.

 

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala přípravám podkladů k jednání synodu, přípravou implementace GDPR ve farních a seniorátních sborech a hospodářským a provozním záležitostem.