Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 29.05.2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada schvaluje kandidaturu sestry Anny Peltanové na místo farářky FS ČCE ve Vanovicích na dobu určitou od 01.08.2018 do 31.07.2023 na plný pracovní úvazek. Rada současně prostřednictvím personálního oddělení uděluje pokyn k volbě.

Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Dana Páleníka na místo faráře FS ČCE v Praze 4 - Nuslích na dobu určitou od 06.09.2018 do 05.09.2023 na plný pracovní úvazek. Rada současně prostřednictvím personálního oddělení uděluje pokyn k volbě.

Synodní rada pověřuje sestru Ivu Květonovou jako pastorační pracovnici ve FS ČCE v Nosislavi na období od 01.10.2018 do 30.09.2019 na pracovní úvazek 50%.

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k opakované volbě bratra Mikuláše Vymětala za faráře FS ČCE v Berouně na dobu určitou od 12.11.2018 do 11.11.2020 na pracovní úvazek 50%. Podmínka bude splněna vykonáním opakované volby nejpozději do 11.06.2018.

Synodní rada dodatečně potvrzuje volbu bratra Štěpána Marosze za jáhna FS ČCE v Šenově u Ostravy na období od 01.01.2018 do 31.12.2020 na pracovní úvazek 50%.

Zahraniční sbory

Synodní rada bere na vědomí zprávu Miroslava Pfanna o situaci ukrajinských sborů. Návštěvu podnikl ve dnech 3.–12. dubna 2018 spolu s Janem Dusem. Dále píše o pobytu Michaela a Magdaleny Erdingerových, narozeninách Marie Provazníkové a plánovaných cestách.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Pavla Pokorného o jeho cestě do Chorvatska ve dnech 18.–20. května 2018, konkrétně do Požegy, Bjeliševace a Záhřebu.

Ekumenické vztahy

Synodní rada jmenuje do komitétu členských církví LWF v ČR na období od 01.11.2018 do 31.10.2021 Olgu Navrátilovou, Daniela Ženatého a Olivera Engelhardta. Synodní rada souhlasí s rozhodnutím komitétu o pozvání generálního tajemníka Martina Jungeho na podzim r. 2020 na církevní den SCEAV a další jednání do Moravskoslezského seniorátu a Prahy.

SR deleguje synodního seniora Daniela Ženatého na pietní vzpomínku v Ležákách 24.06.2018 a ukládá ekumenickému odd. oslovit vhodného reprezentanta za ČCE pro pietní vzpomínku v Lidicích 10.06.2018. Obě shromáždění se konají při 76. výročí vyhlazení obcí.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Jiřího Šamšuly ze synodu saské církve (13.–16. dubna 2018). Synod se věnoval hlavně restrukturalizaci církve, tématu uvedení nové verze systému luterských bohoslužebných perikop a připomínce 70. výročí prvního svobodně zvoleného synodu saské evangelické církve po konci nacistické diktatury.

Stát a církev

Synodní rada vzala na vědomí stanovisko Poradního odboru pro aktuální společenské záležitosti (POASZ), který deklaroval, že poměr „ideového“ rozhodování (o hodnotách, dlouhodobé strategii církve apod.) ku správní agendě je na synodu ČCE nevyvážený. POASZ doporučuje SR prostor k ideové debatě na synodu prosazovat.

Mimořádné:

Synodní rada deleguje synodního seniora Daniela Ženatého do Ekumenické poroty 53. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala přípravám podkladů k jednání synodu, situací kolem stavby budov Evangelické akademie, zprávám z vizitací a jednání seniorátních výborů a věnovala se provozním a hospodářským záležitostem.