Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy
Ilustrační snímek - škola v českém krajanském sboru na Ukrajině (foto: Daniel Ženatý)

Krajanské sbory v Rumunsku a Polsku hledají učitele češtiny

Na přelomu srpna a září letošního roku lze navštívit české evangelické sbory v Peregu Mare (Rumunsko) a Kleszczově a Lodži (Polsko) a vypomoci zde s výukou češtiny. Není třeba pedagogické vzdělání ani vlastní finanční prostředky.

Výjezd je vhodný zejména pro studenty, aktivní seniory a kohokoli, kdo se může v období od 30. srpna do 26. září (Polsko), resp. od 22. srpna do 16. září (Rumunsko) uvolnit a vypomoci s výukou českého jazyka. Dobrovolníci mají hrazenou dopravu, ubytování, stravu a dostávají i symbolický "plat" (kapesné pro vlastní potřebu).

Krajanské evangelické sbory založili ve východní Evropě a na Balkáně čeští náboženští a ekonomičtí emigranti, kteří byli nuceni utíkat z vlasti (např. v době pobělohorské). Dodnes udržují živé vztahy mimo jiné prostřednictvím kontaktů s Českobratrskou církví evangelickou, která tamější komunity podporuje jak finančně, tak personálně a pastoračně. 

Jedním z konkrétních projevů kontinuity a vzájemného přátelství je právě používání českého jazyka. Chcete-li zažít výjimečně pohostinné a srdečné společenství českých sborů v zahraničí, doporučujeme Vám právě tuto příležitost. Více informací na ekumena@e-cirkev.cz.