Sborová zásilka

Sborová zásilka – celocírkevní sbírka solidarity 2018