Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 26.06.2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci

Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Jana Mikschika a vydává pokyn k jeho volbě na místo faráře FS ČCE v Krouně na dobu určitou od 01.10.2018 do 30.09.2023 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Jana Lavického na místo faráře FS ČCE v Klášteře nad Dědinou na dobu určitou od 01.10.2018 do 30.09.2023 na plný pracovní úvazek a současně vydává pokyn k jeho volbě.

Synodní rada přijímá návrh bratra Jaroslava Coufala na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi a souhlasí s ukončením jeho zaměstnaneckého poměru ke dni 31.08.2018. Synodní rada vyjadřuje vděčnost za jeho dosavadní službu.

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru pastorační pracovnice sestry Marie Melicharové dohodou ke dni 31.08.2018 a děkuje jí za její službu.

Synodní rada podmíněně schvaluje kandidaturu bratra Martina Litomiského na místo jáhna FS ČCE v Krnově na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2021. Podmínka bude splněna uvedením správných administrativních údajů v navrhované smlouvě. Synodní rada současně vydává pokyn k volbě br. Litomiského.

Vikariát

Synodní rada, na základě doporučení Komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe, udělila a dne 18.06.2018 slavnostně předala osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře ČCE bratrům Martinu Bánocimu, Janu Hrudkovi, Tomáši Junovi, Janu Lavickému, Janu Mikschikovi, a sestrám Alžbětě Hanychové, Ivě Květonové a Anně Peltanové.

Synodní rada, na základě doporučení Komise pro hodnocení absolventů vikariátu a jáhenské praxe, udělila a dne 18.06.2018 slavnostně předala osvědčení o způsobilosti k ordinované službě jáhna ČCE bratru Petru Haškovi.

Výchova a vzdělávání

Synodní rada s odvoláním na pravidla grantového systému pro diakonické a rozvojové projekty (čl. 8) schvaluje podporu pobytů dětí z krajanských sborů na Ukrajině a podporu pobytů pro osoby s postižením. Obojí v táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí. Jedná se o podporu osvědčených projektů povšechného sboru ČCE. Celková výše podpory činí 330 tis. Kč.

Ekumenické vztahy

Synodní rada pověřuje Olgu Navrátilovou a Marka Zikmunda účastí na setkání 13.08.2018 v polském Těšíně, které má zjišťovat možnosti pořádání příštího valného shromáždění Luterského světového svazu v Krakowě.

Synodní rada bere vědomí zprávu Filipa Susy z pracovní konference regionální skupiny GEKE.

Synodní rada bere vědomí zprávu Moniky Žárské ze slavnostního památečního aktu k 73. výročí osvobození koncentračního tábora ve Flossenbürgu 22.04.2018.

Evangelická akademie

Synodní rada jmenuje ThLic. Tomáše Biňovce novým ředitelem Evangelické akademie Praha od 01.09.2018 do 31.08.2024.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala situaci kolem stavby budov Evangelické akademie, vnitřním hospodářským záležitostem, zprávám z vizitací a jednání seniorátních výborů a provozním, personálním, organizačním a hospodářským záležitostem.