Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 17.07.2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Mimořádné prohlášení

Synodní rada vydává mimořádné prohlášení ke stanovisku vlády České republiky, která nevyslyší aktuální žádost Itálie a nepřipojí se k dobrovolné pomoci uprchlíkům u italských břehů. 

Sbory a pracovníci

Synodní rada přijímá návrh bratra Františka Hrušky na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi a souhlasí s ukončením jeho zaměstnaneckého poměru dohodou ke dni 31.07.2018. Synodní rada na svém zasedání dne 20.02.2018 souhlasila s vysláním Františka Hrušky ke kaplanské službě v Armádě ČR na období od 01.08.2018 do 31.07.2022.

Synodní rada souhlasí s ukončení zaměstnaneckého poměru Petra Hašky dohodou ke dni 31.07.2018. Synodní rada na svém zasedání dne 12.06.2018 podmíněně souhlasila s vysláním Petra Hašky ke kaplanské službě v Armádě ČR na období od 01.08.2018 do 31.07.2022. Podmínka byla splněna získáním způsobilosti k ordinované službě jáhna ČCE.

Synodní rada uděluje pokyn k volbě sestry Kateřiny Frühbauerové za farářku FS ČCE v Benešově na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020 na poloviční úvazek a od 01.09.2020 do 31.08.2024 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě sestry Hany Jaluškové za farářku Ochranovského sboru při ČCE v Rovensku pod Troskami na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Jana Hrudky a vydává pokyn k jeho volbě na místo faráře FS ČCE v Telecím na dobu určitou od 01.10.2018 do 30.09.2023 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada zřizuje místo pastoračního pracovníka ve FS ČCE v Mělníku od 01.09.2018 a pověřuje sestru Elišku Erdingerovou jako pastorační pracovnici FS ČCE v Mělníku na poloviční pracovní úvazek na období od 01.09.2018 do 31.08.2020.

Synodní rada potvrzuje dočasné povolání sestry Ivy Květonové za seniorátní farářku pro mládež Brněnského seniorátu na poloviční pracovní úvazek na období od 01.10.2018 do nejbližšího zasedání konventu Brněnského seniorátu ČCE.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Otakara Mikoláše za jáhna FS ČCE ve Vsetíně - Horním sboru na období od 01.12.2018 do 31.07.2022 na pracovní úvazek 0,1.

Synodní rada potvrzuje opakovanou volbu bratra Jana Satkeho za faráře FS ČCE v Přešticích na období od 01.09.2018 do 31.08.2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje opakovanou volbu sestry Rut Kučerové za jáhenku FS ČCE v Lozicích na období od 01.11.2018 do 31.10.2019 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje opakovanou volbu bratra Mikuláše Vymětala za faráře FS ČCE v Berouně na období od 12.11.2018 do 11.11.2020 na poloviční úvazek.

Synodní rada potvrzuje volby sestry Anny Peltanové za farářku FS ČCE ve Vanovicích na období od 01.08.2018 do 31.07.2023 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Dana Páleníka za faráře FS ČCE v Praze 4 - Nuslích na období od 06.09.2018 do 05.09.2023 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje opakovanou volbu bratra Jana Hudce za faráře FS ČCE v Hrabové na období od 01.01.2019 do 31.12.2019 na poloviční pracovní úvazek.

Vězeňská služba

Synodní rada souhlasí s prodloužením pověření dobrovolnou službou ve věznici na Mírově pro bratra faráře Petra Maláče do 31.08.2020.

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere vědomí zprávu o setkání s delegací církevní oblasti Bayreuth (Evangelické luterské církve v Bavorsku) v Karlových Varech a v Chodově u Karlových Varů 26.04.2018.

Synodní rada bere na vědomí zprávu synodního seniora bratra Ženatého o cestě po USA v červnu 2018. Dále ukládá ÚCK pokračovat v rozvíjení kontaktů se synodem La Cross, případně zjišťovat, za jakých podmínek pozvat jejich učitele angličtiny na školy EA. Synodní rada vítá obnovení kontaktů se sbory s českými kořeny v Texasu a ukládá ÚCK hledat možnosti partnerských vztahů s nimi.

Evangelická akademie

Synodní rada souhlasí s vysláním bratra faráře Radima Žárského do duchovní služby školního kaplana Evangelické akademie Náchod pro školní rok 2018/2019.

Synodní rada se setkala a pohovořila s novým ředitelem Evangelické akademie Praha ThLic. Tomášem Biňovcem.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala výstupům a usnesením ze zasedání synodu ČCE, vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z jednání seniorátních výborů a provozním, personálním a organizačním záležitostem.