Sborová zásilka

Sborová zásilka 7/2018 - srpen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

Upozorňujeme zároveň na aktualizovanou verzi návodu Uzavírání sňatků z hlediska řádů ČCE a českého právního řádu (najdete na https://www.ustredicce.cz/rubrika/802-Ustredni-cirkevni-kancelar-Dokumenty-Pro-kazatele/index.htm), do níž byl zapracován výše uvedený metodický pokyn a též odpověď Ministerstva vnitra ČR na dotaz týkající se dotazníků k uzavření manželství. Podle sdělení MV dotazník k uzavření manželství, který vyplňují snoubenci před matričním úřadem, oddávající obdržet nemusí (uchovává ho matriční úřad). Obdržet musí pouze osvědčení.

 

Informativní pošta:

 

Další sdělení:

 

Se srdečným pozdravem a přáním pěkných dní

 

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník ÚCK