Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Vyšlo první číslo nového monitoringu dotačních příležitostí

Na základě podrobného dotazníkového šetření v rámci sborů připravila Ústřední církevní kancelář ČCE nový pravidelný monitoring grantových možností.

Vzniká v rámci oddělení fundraisingu a měl by být podrobnější, operativnější, a zejména by měl lépe reflektovat potřeby farních sborů tak, jak je jejich zástupci definovali ve svých odpovědích počátkem léta (aktuální poptávka i ekonomické záměry do budoucna).

Nový materiál zahrnuje více dotací vhodných jak pro činnost, tak i pro možný další rozvoj farních sborů. Vedle neinvestičních dotačních příležitostí obsahuje totiž také ty investiční, vázáné například na úpravu prostor pro nová mateřská centra, dětské skupiny, komunitní centra, sociální bydlení apod. Vybízí tím adresáty mimo jiné k tomu, aby o své budoucnosti přemýšleli i v těchto souvislostech a (třeba dříve neuvažovaných) možnostech.

„Hodně dotací je vyhlašováno také místními akčními skupinami (MAS). Jde o relativně nové dotační subjekty (cca 180 v rámci celé ČR), u nichž lze žádat o některé typy dotací. Většinou zahrnují poměrně malé území, je tam tedy daleko menší konkurence než u zavedených poskytovatelů dotací,“ upozorňuje vedoucí oddělení fundraisingu ÚCK Zita Nidlová.

Doporučujeme sborům tyto regionální a lokální možnosti sledovat individuálně. „V materiálech je odkaz na mapu a web, kde si lze dohledat, do které MAS patříte, a pak zjišťovat další informace a možnosti spolupráce,“ doplňuje Nidlová.

Grantový monitoring je určen výhradně pro sbory Českobratrské církve evangelické. První číslo bylo sborovou zásilkou adresováno všem, od druhého čísla jej budou dostávat už pouze ti, kteří o něj projeví zájem a o zařazení do seznamu adresátů se přihlásí. „Během prvních 24 hodin od rozeslání jsme evidovali na 40 odběratelů, což nás velmi potěšilo,“ uzavírá hlavní fundraiserka ČCE.

Další příjemci se mohou přihlásit kdykoli prostřednictvím e-mailu fundraising@e-cirkev.cz.