Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 04.09.2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci

Synodní rada ČCE bere na vědomí povolání bratra Tomáše Molnára za seniora Královéhradeckého seniorátu a bratra Aleše Mosteckého za náměstka seniora Královéhradeckého seniorátu na období od 01.08.2018 do nejbližšího zasedání konventu Královéhradeckého seniorátu.

Synodní rada přijímá návrh sestry Lýdie Mamulové na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi a souhlasí s ukončením jejího zaměstnaneckého poměru ke dni 31.08.2018. S vděčností za její službu souhlasí SR se zachováním způsobilosti s. Mamulové k ordinované službě.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Martina Litomiského za jáhna FS ČCE v Krnově na období od 01.09.2018 do 31.08.2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jaroslava Vokouna za faráře FS ČCE v Domažlicích na období od 01.09.2018 do 31.07.2019 na třetinový pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jana Hrudky za faráře FS ČCE v Telecím na období od 01.10.2018 do 30.09.2023 na plný pracovní úvazek.

Hospodářské věci

S ohledem na organizační a finanční náročnost plánovaných projektů výstavby nových budov pro dvě školy Evangelické akademie zřizuje synodní rada Komisi pro výstavbu nových školních budov Evangelické akademie (KVEA) a schvaluje její statut. Za členy KVEA jmenuje Patrika Pospíšila, Jana Slámu a Miloslava Zadražila; další vhodné kandidáty chce hledat. Úkolem komise je poskytovat odbornou expertízu a praktické zkušenosti se stavebními projekty srovnatelného rozsahu a tím napomáhat k úspěšnému řízení přípravy a realizace těchto projektů i k eliminaci potenciálních rizik.

Zahraniční dary

SR souhlasí s poskytnutím daru 2000 EUR z Fondu sociální a charitativní pomoci v cizině pro projekt Evangelické církve Řecka, který pomůže lidem v požárem postižených oblastech Řecka. V zasažených lokalitách pomáhá Evangelická církev Řecka. Jednak dobrovolnickou prací (968 hodin), jednak materiálně (cca 2000 EUR). V následujících týdnech a měsících se chce připojit do projektu adopce několika rodin a rekultivace postižených oblastí.

Ekumenické vztahy

SR počítá s termínem návštěvy v Reformované křesťanské církvi na Slovensku v Rimavské Sobotě ve dnech 24.-25.1.2019. Setkání se zúčastní členové synodní rady, Oliver Engelhardt a Jaromír Plíšek.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z jednání seniorátních výborů, přípravě na ekumenická setkání a Valné shromáždění Společenství evangelických církví v Evropě, přípravám agendy spojené s oslavami 100. výročí založení církve a provozním, personálním a organizačním záležitostem.

Během jednání přijala synodní rada nově zvoleného předsedu Rady České biskupské konference pro ekumenismus a plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Tématem setkání byly minulé i budoucí ekumenické vztahy a spolupráce obou církví.