Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 18.09.2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Armáda

SR pověřuje br. Jana Kupku kaplanskou službou v Armádě ČR od 01.10.2018 do 30.09.2022.

Správa církve

Synodní rada schvaluje návrh směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů, k jejímuž zhotovení ji zmocnil synod, a souhlasí s jejím rozesláním do sborů.

Synodní rada jmenuje ke dni 01.10.2018 br. Petra Štulce a br. Davida Balcara členy strategické komise.

Synodní rada dočasně povolává br. Tomáše Juna za celocírkevního kazatele s určením pro FS ČCE v Ústí nad Labem na plný pracovní úvazek od 01.10.2018 do 18.05.2019, tj. na dobu do 1. zasedání 35. synodu.

Výchova a vzdělávání

Synodní rada bere na vědomí zamýšlený projekt praxí pro bohoslovce ETF UK pod vedením zkušených školních kaplanů na školách Evangelické akademie. Jedná se o minimálně týdenní praxe naplněné náslechem, přípravou vlastních vzdělávacích programů a následnou sebereflexí a reflexí s výstupem zprávy o praxi. V pilotním projektu se jedná o zajištění praxí minimálně deseti bohoslovcům. Realizace projektu závisí na případné podpoře v rámci DaRP.

Evangelická akademie

Synodní rada jmenuje s. Janu Fučikovskou členkou rady Školní právnické osoby v Evangelické akademii Praha od 05.09.2018.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání, jednáním o projektu nové školní budovy EA, agendě spojené s oslavami 100. výročí založení církve a provozním a organizačním záležitostem.

Během jednání přijala synodní rada nově zvoleného člena Řídícího výboru Konference evropských církví (KEK) Petra Kratochvíla, kterého do volby nominovala právě ČCE. Tématem setkání byla činnost KEKu i možné podoby spolupráce a vzájemného informování do budoucna.