Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 14.08.2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci

Synodní rada bere na vědomí povolání bratra Daniela Matějky za náměstka seniora Horáckého seniorátu ČCE na období od 01.09.2018 do nejbližšího zasedání konventu Horáckého seniorátu.

Synodní rada uděluje bratru Danielu Chalupeckému osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve.

Synodní rada uděluje sestře Daně Konvalinkové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocné kazatelky z řad ostatních členů církve.

Synodní rada uděluje Medaili vděčnosti sestře Silvii Zaugg (vdově po faráři Johanesu Zauggovi z Frutigenu ve Švýcarsku). Sestra Zaugg letos 21.10. oslaví 91. narozeniny a v současné době žije v pečovatelském domě ve Frutigenu.

Fakulta a bohoslovci

Synodní rada souhlasí s přijetím absolventky ETF UK sestry Elišky Havelkové mezi kandidáty služby v církvi.

Zahraniční sbory

Synodní rada vzala na vědomí zprávu bratra Michaela Erdingera o působení v Bohemce a Veselynivce na Ukrajině. Popisuje aktivity a počty účastníků na nich. Celkový dojem je velmi dobrý, své působení považují Erdingerovi za smysluplné: „Mám pocit, že je tu práce na roky :) Ale mám taky radost, že naše církve tu pomáhá udržovat kulturu, jazyk a je zázemím pro ty, kterým o češtinu jde, a chtějí něco dělat.“

Výchova a vzdělávání

Synodní rada bere na vědomí plán pro nedělní školy v letech 2019-2022. Program na další roky se bude opakovat v té podobě, v jaké vznikal za posledních několik let:

2019–2020 - Desatero, Otčenáš, Krédo

2020–2021 - Církevní rok

2021–2022 - Zástup stále přichází (příběhy jednotlivých biblických podstav)

Katechetický web bude fungovat i v dalších letech a samozřejmě zde budou vyvěšeny aktuální úlohy na příslušné neděle. Zároveň jednou za půl roku obdrží učitelé nedělní školy epištolu, kde budou tipy na knihy, metody práce, zajímavé internetové odkazy apod.

Ekumenické vztahy

Synodní rada souhlasí s tím, že osobností reprezentující ČCE na výstavě Hranice-Tváře-Bratři a Sestry Evangelické církve a.v. v Rumunsku bude Alfréd Kocáb a pověřuje Michaela Pfanna přípravou podkladů k výstavě. Jde o přípravu dvou textů - jeden obecně o církvi a druhý o osobnosti, která církev reprezentuje. Po domluvách s církevními historiky ETF UK bude tváří naší církve Alfréd Kocáb.

Synodní rada bere na vědomí zprávu o cestě zástupců ČCE do USA v červnu 2018. V synodu La Cross byla během jejich konventu podepsána smlouva o spolupráci. A dále zastávky v dalších lokalitách - Maryland (sbory v Annapolis a Cumberland mají partnerství s našimi sbory v Letohradě a na Vsetíně) a New York včetně návštěvy kanceláře Presbyterní církve USA při OSN a cesty s Jimi Nedelkou po stopách českých evangelíků v USA.

Různé

Synodní rada souhlasí s převodem 250.000 Kč z prostředků Fondu sociální a charitativní pomoci v ČR do Fondu humanitární pomoci spravovaného Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE, které tyto prostředky používá k udržení připravenosti střediska na mimořádné události v ČR.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z jednání seniorátních výborů, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání, přípravám na oslavy stého výročí církve, agendě spojené s přípravou výstavby nových školních budov Evangelické akademie, provozu v církevních rekreačních střediscích a jiným provozním a organizačním záležitostem.

Během jednání se synodní rada setkala s předsedou strategické komise Romanem Mazurem.