Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 30.10.2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Mimořádné prohlášení

Na svém pravidelném zasedání 30.10.2018 vydala synodní rada Českobratrské církve evangelické mimořádné stanovisko k připravované ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy v České republice.

Sbory a pracovníci

Synodní rada uděluje bratru Milanu Přívratskému osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve.

Synodní rada uděluje bratru Jiřímu Kantorovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve.

Synodní rada uděluje bratru Lubomíru Burešovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve.

Synodní rada uděluje bratru Zdeňku Žambochovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Marty Sedláčkové za farářku FS ČCE ve Znojmě na období od 01.11.2018 do 31.10.2023 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Alžběty Hanychové za farářku FS ČCE v Praze 9 - Horních Počernicích na období od 01.11.2018 do 31.10.2021 na plný pracovní úvazek.

Vězeňská služba

Synodní rada pověřuje bratra Ondřeje Zikmunda dobrovolnou duchovenskou službou ve věznici ve Světlé nad Sázavou na období od 01.11.2018 do 31.10.2022.

Evangelická akademie

Synodní rada vysílá sestru Martu Židkovou ke kaplanské službě ve školách Evangelické akademie v Brně na období od 01.11.2018 do 31.08.2019.

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu bratra Filipa Susy, který se 14.10.2018 zúčastnil slavnostní bohoslužby u příležitosti změny superintendentů v Görlitz.

Různé

Synodní rada souhlasí s příspěvkem Asociaci nemocničních kaplanů (ANK) ve výši 10 000 Kč z Fondu sbírky sociální a charitativní pomoci. ČCE se tak podílí na příspěvku ANK pro 10 kaplanů a kaplanek z řad duchovních ČCE.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z jednání seniorátních výborů a vizitací ve farních sborech, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.