Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy
https://www.ustredicce.cz/clanek/6287-Otevirame-kurz-pro-pracovniky-s-detmi/index.htm

Otevíráme kurz pro pracovníky s dětmi

"S dětmi na cestě víry" je nový dvouletý kurz pro učitele nedělní školy, dobrovolníky a laiky, kteří se během bohoslužby věnují dětem. Startuje v únoru 2019, přihlášky se uzavírají 5. prosince.

Kurz má svým absolventům pomoci rozumět Písmu tak, aby byli schopni samostatně a tvůrčím způsobem zprostředkovávat jeho zvěst dětem. Může napomoci i lépe porozumět potřebám dětí, užívat různé metody a organizace práce, vést děti na cestě víry.

Smyslem kurzu je nejen zprostředkovat účastníkům kurzu informace, ale poskytnout jim nové podněty ve službě, pozvat je k novému promýšlení východisek, cílů a metod práce s dětmi.

Kurz je dvouletý, kombinuje kontaktní výuku a studium na webovém portále Moodle. Celkově plánujeme osm víkendových setkání během dvou let, na různých místech ČR. První víkendový seminář se uskuteční ve dnech 15.2.-17.2.2019. 

Tematický obsah kurzu:

  • Učíme se pracovat s Biblí (biblistika, věrouka, pedagogika, didaktika – cíle a obsah vyučování, organizační formy výuky, pedagogická komunikace, metody).
  • Dítě a jeho svět (vývojová psychologie, potřeby dětí, setkání s jinakostí, dítě s poruchami aj.).
  • S dětmi ve společenství církve (liturgie aliturgické prvky, modlitba, zpěv, svátosti aj.).
  • S dětmi na cestě víry (církev a ekumena, věřící a nevěřící, pastorace).

Předpokladem ke studiu je řádné přihlášení a možnost pravidelného přístupu na internet (jednou do týdne). Cena kurzu: 2100 Kč na dva semestry, cena celého dvouletého kurzu je 4200 Kč. V ceně je zahrnuta výuka, studijní materiály, ubytování a strava.

Pořádají Českobratrská církev evangelická a Evangelická církev metodistickáKurz je zahrnut do programu celoživotního vzdělávání na Evangelické teologické fakultě UK, absolventi celého kurzu obdrží osvědčení.

Přihlášky je možné zasílat do 5.12. klasickou poštou na oddělení výchovy, nebo elektronicky na vychova@e-cirkev.cz, nebo vyplnit přihlášku on-line na

https://prihlasky.srcce.cz/akce/191-s-detmi-na-ceste-viry