Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 13.11.2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci

Synodní rada uděluje bratru Otakaru Mikolášovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře ČCE.

Synodní rada uděluje bratru Štěpánu Maroszovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře ČCE.

Synodní rada bere na vědomí rezignaci bratra Aleše Mosteckého na členství ve správní radě PF ke dni 31.12.2018, děkuje mu za jeho práci pro PF a přeje naději pro dny budoucí. SR bude hledat třetího člena správní rady PF.

Historické studie

Synodní rada souhlasí s krátkodobým zapůjčením starého tisku Písně duchovní evangelistské (tzv. Šamotulský kancionál, 1561) do Regionálního muzea v Litomyšli pro potřeby připravované výstavy, která se bude konat ve dnech 05.06.–08.09.2019.

Evangelická akademie

Synodní rada jmenuje členkou Rady školní právnické osoby Školy příběhem - církevní základní školy sestru Petru Koryčánkovou. Synodní rada souhlasí s rozšířením činnosti ZŠ Filipka o tzv. doplňkovou činnost.

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu sestry Hany Jindřiškové, která se zúčastnila mezinárodního kempu (Sugar Creek Bible Camp) ve Ferryville (Wisconsin). Ve své zprávě popisuje průběh pobytu včetně několika návštěv příměstských táborů pořádaných sbory v La Cross Area Synod. Zúčastnila se také setkání představitelů této církevní oblasti se zástupci ČCE (červen 2018).

Diakonie ČCE

Synodní rada souhlasí s vyplacením příspěvku na diakonické setkání v Bystřici pod Hostýnem ve výši 10.000 Kč.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z jednání seniorátních výborů, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.

Během jednání přivítala synodní rada k rozhovoru sestru Alenu Fendrychovou, která působí jako koordinátorka pro práci s uprchlíky.