Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Synodní rada jednala s Alenou Fendrychovou o práci s uprchlíky

Českobratrská církev evangelická má už několik let koordinátorku pro práci s uprchlíky Alenu Fendrychovou. Ta 13. listopadu přijala pozvání synodní rady na rozhovor o své práci.

Alena Fendrychová pracuje jako expertka v oblasti azylu a migrace také v celoevropských církevních sítích, např. při aktivitách Komise církví pro migraci v Evropě (Churches Commission for Migrants in Europe). Synodní radě referovala o situaci v tzv. "hotspotech" v Řecku, která má příznaky bezpráví a jasně poukazuje na nedostatky tzv. Dublinského systému v rámci Evropské unie. Ze setkání vyplynulo, že přestože politická a rozhodovací situace je značně komplikovaná a je potřeba větší osvěty, může být církev zároveň na lokální úrovni aktivní např. v integraci cizinců. Synodní rada povzbuzuje sbory církve, aby se tématem migrace dále zabývaly. Nabízí se dvě možnosti:

  1. Ekumenické oddělení ústřední církevní kanceláře nabízí k zapůjčení výstavu „Bůh miluje cizince“. Kontakt: Jana Špinarová, ekumena@e-cirkev.cz.
  2. Sbory si mohou pozvat někoho z projektu DOMA Diakonie ČCE, aby vystupoval na místním setkání nebo besedě. Kontakt: Alena Fendrychová, fendrychova@diakoniecce.czDiakonie ČCE v rámci projektu DOMA (Diakonie Otevírá Možnosti Azylantům) pracuje s přibližně 180 cizinci, kteří v České republice žijí. Díky spolupráci s farními sbory církve se projekt snaží vytvářet dobré a přátelské sousedství.