Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Program shromáždění v Obecním domě

Oslavy 100. výročí Českobratrské církve evangelické se završí slavnostním shromážděním 16. prosince v pražském Obecním domě, tedy na místě, kde (téměř na den přesně před sto lety) naše církev vznikla.

Vzhledem k omezené kapacitě Smetanovy síně pražského Obecního domu je proto účast na Slavnostním shromáždění ke 100. výročí církve možná jen na základě pozvání, obdrženého poštou nebo e-mailem, a za předpokladu, že adresát pozvánky svoji účast řádně potvrdil. Děkujeme za pochopení.

Z Obecního domu chystáme nicméně online přenos k jehož sledování se bude možné připojit a sledovat dění na slavnostním shromáždění obrazem i zvukem. Odkaz bude k dispozici na hlavním webu www.e-cirkev.cz.