Sborová zásilka

Sborová zásilka 11/2018 - prosinec

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte na prahu Vánoc a sklonku kalendářního roku několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

- Dopis synodní rady staršovstvům, kazatelům a pastoračním pracovníkům

- Program FK 2019

- Přednášející, anotace přednášek

- Pozvání k návštěvě Diakonie ČCE

- Přihláška v PDF formátu

Informativní pošta:

 

Se srdečným pozdravem

 

 

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník