Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Farářský kurz 2019

Zveme na tradiční farářský kurz pořádaný Spolkem evangelických kazatelů v termínu 28.01.–01.02. Letos na téma: "Sloužit?". Přihlášky zasílejte do 21. ledna.

Kde je hranice mezi službou, která přináší radost, a službou, která zvolna přináší stres tam, kde dřív právě radost vládla? Je nezřetelnost této hranice jedním z důvodů úbytku zájemců o farářské povolání i o práci např. ve staršovstvu? Jak kazatelé jednají s těmi, kdo slouží v církvi jako laici? A jaká je naše odpovědnost za práci Diakonie? V čem můžeme být spolu mnohem intenzivněji než dosud?

Bude napínavé být u hledání odpovědí na podobné a mnohé další otázky. To, co účastníci na kurzu získají, se jistě stane prospěšným jak pro ně, tak i pro jejich sbory. Prosíme staršovstva, aby podpořila účast svých kazatelek a kazatelů, resp. pastoračních pracovnic a pracovníků a umožnila jim účast na kurzu například tím, že (pokud to okolnosti dovolují) pomohou i s úhradou finančních nákladů.

Podrobný program včetně anotací naleznete na webových stránkách Spolku evangelických kazatelů