Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 27.11.2018

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci

Synodní rada uděluje bratru Oldřichu Petrlíkovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jaroslava Vítka za seniorátního faráře Brněnského seniorátu ČCE na období od 01.01.2019 do 31.12.2019 na pracovní úvazek 50%.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Ivy Květonové za seniorátní farářku pro mládež Brněnského seniorátu ČCE na období od 11.11.2018 do 31.12.2020 na pracovní úvazek 50%.

Správa církve

Synodní rada bere na vědomí rezignaci bratra Miroslava Maňáka na členství ve strategické komisi.

Financování církve

Synodní rada se zabývala Diakonickými a rozvojovými projekty v rámci Grantového systému ČCE a schválila žádosti podle návrhu grantové komise. Synodní rada schválila 2 žádosti určené k financování příprav k otevření nové základní školy EA v Brně jako výraz podpory této škole. Všechny schválené projekty byly zveřejněny na webu ústředí ČCE.

Hospodářské věci – vnitřní

Synodní rada souhlasí a přijímá dar od Diakonie ČCE – vozidlo Ford Transit 300L a dva přívěsné vozíky. Darované vybavení bude sloužit především pro táborové potřeby TJAK Běleč (zásobování a zajištění provozu). Náklady s tímto budou k tíži rozpočtu povšechného sboru, konkrétně nákladového střediska TJAK Běleč.

Ekumenické vztahy

Synodní rada vzala na vědomí zápis výjezdního zasedání ŘV ERC.

Synodní rada vzala na vědomí zprávu bratra Jana Krupy o cestě do českých sborů v Chorvatsku.

Synodní rada vzala na vědomí zprávu bratra Pavla Pokorného o účasti na slavnostní bohoslužbě ke 100. výročí konce první světové války (11.11.2018, Berlín).

Synodní rada vzala na vědomí zprávu bratra Daniela Ženatého o účasti na 8. valném shromáždění Společenství evangelických církví v Evropě, které se konalo v Basileji.

Synodní rada vzala na vědomí zprávu sestry Ilony Mužátkové z účasti na 12. valném shromáždění Evropské křesťanské sítě pro životní prostředí, které se konalo v Katowicích.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z jednání seniorátních výborů, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.