Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 15.01.2019

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Vyznání a život církve

Synodní rada jmenuje s účinností od 01.01.2019 členem komise pro zkoušení výpomocných kazatelů bratra Ondřeje Zikmunda.

Sbory a pracovníci

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Joela Rumla za seniorátního faráře Ústeckého seniorátu na období od 01.01.2019 do 31.12.2020 na pracovní úvazek 100%.

Synodní rada schvaluje změnu povolací listiny, na základě které je bratr Štěpán Marosz povolán za faráře FS ČCE v Šenově u Ostravy s účinností od 01.02.2019.

Synodní rada schvaluje změnu povolacích listin, na základě kterých je bratr Otakar Mikoláš povolán za faráře FS ČCE ve Vsetíně-Horním sboru a za seniorátního faráře Moravskoslezského seniorátu s účinností od 01.02.2019.

Fakulta a bohoslovci

Synodní rada souhlasí se zvýšením příspěvku na ubytování a stravu praktikantů (třítýdenní praxe studentů bohosloví hrazená z Fondu pro přípravu ke kazatelské službě a další vzdělávání kazatelů). Opatření reflektuje aktuální změny v legislativě i rostoucí ceny energií a dalších nákladů spojených s ubytováním.

Správa církve

Synodní rada potvrzuje volby členů a náhradníků seniorátních výborů na konventech:

- bratra Milana Chyby seniorátním kurátorem Chrudimského seniorátu na období od 10.11.2018 do 09.11.2024, bratra Jana Marka 1. náhradníkem SV z řad presbyterů a bratra Václava Hurta 2. náhradníkem SV z řad kazatelů

- sestry Aleny Hálové náměstkyní seniorátní kurátorky Ústeckého seniorátu na období od 10.11.2018 do 09.11.2024

- bratra Davida Balcara 1. náměstkem a sestry Lenky Ridzoňové 2. náměstkyní seniora Pražského seniorátu na období od 01.12.2018 do 30.11.2024 a dále volbu bratra Matěje Opočenského 1. náhradníkem a bratra Pavla Kaluse 2. náhradníkem SV z řad kazatelů

- bratra Ludvíka Pastyříka seniorátním kurátorem, bratra Tomáše Němečka náměstkem seniorátního kurátora a bratra Michala Vogla náměstkem seniora Východomoravského seniorátu na období od 10.11.2018 do 09.11.2024; a dále volbu bratra Pavla Trusiny 1. náhradníkem a sestry Světlany Greplové 2. náhradnicí SV z řad presbyterů a také volbu bratra Petra Kulíka 2. náhradníkem SV z řad kazatelů

- bratra Petra Zajíce 2. náměstkem seniorátního kurátora Brněnského seniorátu na období od 01.12.2018 do 30.11.2024 a bratra Vladimíra Svobody 1. náhradníkem SV z řad presbyterů

Synodní rada jmenuje bratra Daniela Bartoně členem poradního odboru organizačního a právního.

Zahraniční sbory

Synodní rada souhlasí se záměrem vysílat do českých sborů na Ukrajině každoročně některého z našich farářů a pověřuje ÚCK, aby pomáhala s hledáním kandidátů a vyřizováním náležitostí s tím spojených.

Výchova a vzdělávání

Synodní rada uděluje sestře Rut Brodské dlouhodobé studijní volno v termínu od 01.05.2019 do 31.07.2019.

Synodní rada uděluje bratru Zvonimíru Šormovi dlouhodobé studijní volno v termínu od 01.03.2019 do 31.05.2019.

Ekumenické vztahy

Synodní rada schvaluje vyslání bratra Martina Horáka na kontaktní studium v Heidelbergu v letním semestru 2019.

Kalich – knihkupectví a nakladatelství

Synodní rada bere na vědomí rozhodnutí Aleše Palána skončit ve funkci ředitele nakladatelství a knihkupectví Kalich k 31.03.2019.

Různé

Synodní rada vyslovuje podporu projektu Manželské večery.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z konventů v r. 2018, zprávě z jednání seniorátního výboru, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání, realizaci usnesení 4. zasedání 34. synodu ČCE, přípravě 1. zasedání 35. synodu ČCE a provozním a organizačním záležitostem.

Během jednání přivítala synodní rada bratra Romana Mazura k rozhovoru o výstupech strategické komise na připravovanou konferenci o strategickém plánu a bratra Michaela Erdingera k rozhovoru o jeho působení na Ukrajině.