Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Luděk Rejchrt 1939–2019

"Někdo mě vede za ruku, proto se nechci bát. To je ten, který o mně ví, můj dobrý Pán Bůh laskavý, který mě má tak rád."

Ve věku 80 let zemřel evangelický farář, spisovatel, autor mnoha písní a divadelních her bratr Luděk Rejchrt. Během své dlouholeté duchovenské služby působil ve sborech ČCE v Křížlicích a v Praze 4 – Braníku. Širší církevní veřejnosti byl Luděk Rejchrt známý také jako autor mnoha písní, knih a vánočních dětských divadel.

U příležitosti nedávných 80. narozenin s vděčností vzpomínali na mnohá vzácná obdarování bratra faráře L. Rejchrta braničtí bratři a sestry v časopise Brána

Rozloučení s Luďkem Rejchrtem proběhne v úzkém rodinném kruhu.