Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Pozvánka na Kirchentag: přihlašování prodlouženo

Zveme na výpravu Ekumenické rady církví v ČR na 37. německý Kirchentag (19.–23. června v Dortmundu).

Kirchentag zahrnuje koncerty, přednášky, práci s Biblí, modlitby, bohoslužby, divadelní a pohybová vystoupení, výstavy atd. Koná se pravidelně od roku 1949, zpravidla trvají pět dnů: od středečního zahájení až po závěrečnou nedělní bohoslužbu. Pravidelně se na Kirchentag sjíždí na 100 tisíc návštěvníků z celého světa. 

Téma letošního setkání: "Na co vlastně spoléháš?" (2. Královská 18, 19)

Přihlášky zasílejte do 30. března dle pokynů na webu www.ekumenickarada.cz/ktg2019