Sborová zásilka

Sborová zásilka 2/2019 - březen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte na počátku postního období několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

- Generátor hlaviček pro sborové webové stránky

- Šablona sborového letáku

- Dopis začínajícímu čtenáři Bible

Informativní pošta:

Možná jste se setkali s projektem Objevování křesťanství nebo s jeho pokračováním pod názvem Objevování učednictví. Tyto kurzy pořádá misijní organizace PROMISE CZ, která je propojena se Slezskou církví evangelickou a. v.

Za poradní odbor synodní rady pro evangelizaci a misii doporučujeme Vaší pozornosti pozvání na školení kurzu Objevování učednictví, které je určeno pro ty, kdo by se chtěli s projektem blíže seznámit a do budoucna i vést „učednické skupinky“.

Potřebné informace najdete na přiloženém plakátku a webových stránkách PROMISE CZ www.promisecz.com/objevovaniucednictvi

Radim Žárský, farář v Semonicích a předseda POEM

 

Se srdečným pozdravem

 

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník