Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 26.02.2019

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci

Synodní rada souhlasí s prodloužením pověření bratra Marka Lukáška kaplanskou službou v nemocnici v Českém Brodě od 01.04.2019 do 31.03.2023.

Synodní rada bere na vědomí zvýšení pracovního úvazku bratra Ondřeje Pellara, faráře FS ČCE v Rokycanech, na 100 %, a to od 01.03.2019.

Synodní rada na základě proběhnuvšího rozhovoru uděluje bratru Hynku Schusterovi v souladu s ustanovením ŘK čl. 13 odst. 11 osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře ČCE.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Kateřiny Frühbauerové za farářku FS ČCE v Benešově na období od 01.09.2019 do 31.08.2020 na pracovní úvazek 50 % a od 01.09.2020 do 31.08.2024 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada po předchozím rozhovoru jmenuje bratra faráře Kamila Vystavěla ke dni 01.03.2019 členem správní rady Personálního fondu.

Ekumenické vztahy

Synodní rada souhlasí s cestou synodního seniora do Koreje v říjnu 2019 a pověřuje ekumenické oddělení, aby cestu připravilo.

Synodní rada vzala na vědomí přípravy na konferenci o partnerství v Atlantě (USA) 01.–05.04.2019.

Synodní rada bere na vědomí zprávu bratra Olivera Engelhardta o projektu Hranice-Tváře-Bratři a sestry Evangelické církve a.v. v Rumunsku a souhlasí s přípravou mezinárodního setkání k zahájení výstavy v Salvátorském sboru.

Synodní rada vzala na vědomí zprávu bratra faráře Jaromíra Strádala ze studijního pobytu v Heidelbergu.

Synodní rada vzala na vědomí aktualizovanou verzi programu návštěvy vedení EKBO. Nedělní bohoslužby budou ve Strašnicích, kázat bude biskup Dröge.

Evangelická akademie

Synodní rada vzala na vědomí informaci, že pověřenou členkou v radě ŠPO Konzervatoře EA v Olomouci bude pro Moravskoslezský seniorát stávající členka rady a členka FS Olomouc sestra E. Danihelková.

Různé

Synodní rada souhlasí s koncepcí připomenutí výročí J. L. Hromádky a ukládá ÚCK projekt dopracovat.

Synodní rada poskytuje příspěvek na pořádání hudebně-divadelního festivalu pro žáky speciálních škol v Náchodě ve výši 10 000 Kč.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z jednání seniorátních výborů, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.