Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 12.03.2019

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci

Synodní rada zřizuje místo pastoračního pracovníka FS ČCE v Uherském Hradišti od 01.05.2019. Synodní rada pověřuje sestru Jitku Voglovou jako pastorační pracovnici FS ČCE v Uherském Hradišti od 01.05.2019 do 30.04.2021 na pracovní úvazek ve výši 100%.

Synodní rada schvaluje změnu povolací listiny (dodatek č. 1), na jejímž základě je bratr Martin Litomiský povolán za faráře FS ČCE v Krnově s účinností od 01.03.2019.

Zahraniční dary

Synodní rada doporučuje projekty FS ČCE v Krouně a v FS ČCE v Hodslavicích na zařazení do Projektkatalogu GAW 2020.

Ekumenické vztahy

Synodní rada souhlasí s pozváním ekumenických hostů na 1. zasedání 35. synodu. Letos jsou zváni zástupci německy mluvících partnerských církví.

Synodní rada bere na vědomí, že každoroční setkání Západočeského seniorátu a ústředí ČCE s církevní oblastí Bayreuth Bavorské luterské církve se bude letos konat na bavorské straně ve Weissenstadt. Těžištní téma bude církev a turismus.

Synodní rada bere na vědomí zprávu bratra Daniela Matějky o účasti na Teologických dnech v Hofgeismar. Bratr Matějka si cení setkání s kolegy z celé Evropy, ze kterých vyplývá, že situace a problémy jsou v jednotlivých církvích velmi podobné a cesta ČCE k samofinancování je správná.

Evangelická akademie

Synodní rada jmenuje Ing. M. Kyncla pátým členem rady ŠPO pro EA Praha. Současně SR souhlasí s doplněním Zřizovací listiny EA Praha o změnu počtu členů rady ŠPO na pět.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, přípravám tisků na 1. zasedání 35. synodu, zprávám z jednání seniorátních výborů, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.