Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Hledáme učitele češtiny do českých sborů v Polsku

V létě či na podzim letošního roku zveme do českých reformovaných sborů v Polsku. Lze navštívit Zelow, Kleszczov a Lodź a vypomoci zde s výukou češtiny. Není třeba pedagogické vzdělání ani vlastní finanční prostředky.

Výjezd je vhodný zejména pro studenty, aktivní seniory a kohokoli, kdo se může v období léta či podzimu 2019 uvolnit a vypomoci s výukou českého jazyka. Dobrovolníci mají hrazenou dopravu, pojištění, ubytování a stravu. Délka výuky je 25 kalendářních dnů. Učitelé dostanou za své působení malý honorář formou dohody o provedení práce.

Krajanské evangelické sbory založili ve východní Evropě a na Balkáně čeští náboženští a ekonomičtí emigranti, kteří byli nuceni utíkat z vlasti (např. v době pobělohorské). Dodnes udržují živé vztahy mimo jiné prostřednictvím kontaktů s Českobratrskou církví evangelickou, která tamější komunity podporuje jak finančně, tak personálně a pastoračně. 

Jedním z konkrétních projevů kontinuity a vzájemného přátelství je právě používání českého jazyka. Chcete-li zažít výjimečně pohostinné a srdečné společenství českých sborů v zahraničí, doporučujeme Vám právě tuto příležitost. Pro více informací přiště, případně se rovnou hlašte na adrese ekumena@e-cirkev.cz.