Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 02.04.2019

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci

Synodní rada uděluje bratru Jakubu Kašparovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve.

Správa církve

Synodní rada jmenuje členy PO ekonomického: Petra Štulce, Petra Knappa, Pavla Řežábka, Štěpána Nadrchala, Radovana Jirku, za synodní radu Evu Zadražilovou a Vladimíra Zikmunda.

Synodní rada ukončuje členství Martiny Izquierdo a Jana Růžičky v komisi pro lidská práva, a to k 31.03.2019. Zároveň jmenuje Mikuláše Vymětala, Jiřího Hofmana a Pavla Pokorného členy komise pro lidská práva, a to k 01.04.2019.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, přípravám tisků na 1. zasedání 35. synodu, zprávám z jednání seniorátních výborů, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.