Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 14.05.2019

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

Sbory a pracovníci

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Daniely Chladilové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE ve Vanovicích na plný pracovní úvazek na období od 01.10.2019 do 30.09.2021.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jana Juna za faráře FS ČCE v Horních Vilémovicích na období od 01.08.2019 do 31.07.2024 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada uděluje sestře Elen Plzákové dispens od setrvání na místě faráře ve FS ČCE v Praze 3 - Jarově do konce doby jejího povolání, tj. do 31.12.2020.

Synodní rada přijímá sestru Světlanu Greplovou do jáhenské praxe roč. 2019/2020.

Výchova a vzdělávání

Synodní rada bere na vědomí rezignaci Pavly Queisnerové na členství v komisi pro pastorační pracovnice.

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu Olivera Engelhardta z účasti na rozloučení s ředitelem Berliner Missionswerk Rolandem Herpichem.

Synodní rada vzala na vědomí přípravy a harmonogram účasti zahraničních hostů na 1. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické.

Synodní rada deleguje synodního seniora na recepci ekumenické poroty MFF 02.07.2019 v Karlových Varech a souhlasí s příspěvkem na náklady akce ve výši 5 000 Kč.

Další jednání

Synodní rada se dále věnovala vnitřním hospodářským záležitostem sborů i církve, zprávám z jednání seniorátních výborů, personálním otázkám, přípravám na ekumenická setkání a provozním a organizačním záležitostem.