Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Vyhlášení grantů pro rok 2020

Vyhlašujeme výzvy na podporu financování diakonických a rozvojových projektů. Pokračujeme tak v systému podpory rozvojových projektů našich sborů. Pro rok 2020 je k rozdělení určeno 6 mil. Kč.

Synodní rada ve spolupráci s grantovou komisí tímto vyhlašuje tři výzvy na podávání žádostí o podporu projektů pro rok 2020 v oblastech:

  • Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání
  • Diakonická práce
  • Dlouhodobé inovativní aktivity

Podrobnější informace jsou uvedeny v jednotlivých výzvách, které najdete spolu s Pravidly grantového systému na webu ústředí ČCE.

Na základě vyhodnocení dosud realizovaných projektů a podávaných žádostí jsme se rozhodli udělat ve srovnání s předchozími roky několik změn. Důvodem změn je zejména snaha o podporu rozvoje sborových aktivit, zavádění inovativních prvků do života sborů a rozvoj misijní práce na úkor stavebních aktivit a pořizování nového vybavení.

Pro rok 2020 není vyhlášena výzva "Evangelické tábory". Projekty zaměřené tímto směrem je možné za splnění ostatních podmínek podat v rámci jiných vyhlášených výzev.

Nově vyhlašujeme výzvu "Dlouhodobé inovativní aktivity" zaměřenou prioritně na zavádění nových dlouhodobých pravidelných aktivit nebo zavádění inovací do již realizovaných pravidelných aktivit sborů ČCE. Tato výzva má stanovenu nižší míru spolufinancování a zjednodušená kritéria hodnocení. Rovněž je na ní alokována nejvyšší částka. Ve všech výzvách jsou také zavedeny finanční limity na stavební práce včetně materiálu a na vybavení.

Letos bude opět umožněno podávat žádosti přímo z webového rozhraní. Vzhledem k tomu, že nové formuláře ještě procházejí testováním, budou zveřejněny na webu ústředí ČCE do 15. července 2019. Lhůta pro podávání žádostí je stanovena v letošním roce od 1. srpna do 30. září.

Synodní rada s grantovou komisí připravuje opět dvě školení, zaměřená na cíle grantového systému a vyplňování žádostí. Na těchto školeních bude možno konzultovat případné dotazy. Jedno školení je zamýšleno uskutečnit v sobotu 7. září na Moravě, druhé bude v úterý 10. září v Praze. Termíny budou potvrzeny a místa upřesněna co nejdříve. Případné individuální konzultace budou poskytovány dle domluvy. Dotazy posílejte na e-mailovou adresu granty@e-cirkev.cz.

Text: Vladimír Zikmund (předseda grantové komise)