Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Usnesení 1. zasedání 35. synodu ČCE

Synodní rada dne 9. července 2019 vyhlásila usnesení 1. zasedání 35. synodu ČCE.

Usnesení všech synodů od roku 2007 jsou k dispozici v rubrice "Vedení církve" v oddílu "Synod", sekce "Usnesení synodů". 

Usnesení 1. zasedání 35. synodu naleznete zde. Kromě přímého náhledu je soubor usnesení včetně příslušných tisků a dalších příloh ke stažení zde (velikost souboru ve formátu *.zip = cca 26 MB).

Prosíme, věnujte usnesením pozornost. Slouží nám ve všech rovinách církve, tedy ve sborech, seniorátech i v církvi povšechné. S usneseními, prosíme, seznamujte vhodným způsobem členy sboru a všechny, o nichž víte, že se o život církve zajímají. Zveřejněte přístup k usnesením na svých webových stránkách, nástěnkách atp.