Sborová zásilka

Mimořádná sborová zásilka – celocírkevní sbírka

Celocírkevní sbírka pro sociální a charitativní pomoc.

Synod Českobratrské církve evangelické vyhlásil, jako každoročně, na neděli Díkůčinění celocírkevní sbírku sociální
a charitativní pomoci. Sbírka slouží k doplnění Fondu sociální a charitativní pomoci, který je
určen pro pomoc lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních katastrofách v různých
zemích světa i v naší republice.

Více informacá v příloze.