Sborová zásilka

Sborová zásilka 6/2019 - říjen

Milé sestry, milí bratři,

přijměte několik informací z Ústřední církevní kanceláře.

 

Úřední pošta:

 

!!! Sbory, které dosud neprovedly mimořádné doplnění výkazu hospodaření FS, k němuž byly vyzvány dopisem vedoucí ekonomického oddělení ÚCK z 23. 9. t. r. (viz minulá sborová zásilka), nechť tak prosím učiní obratem !!!

 

Informativní pošta:

- udělení čestného doktorátu prof. Oemingovi (11. 11. 2019)

- sympozium (12. 11. 2019)

 

 

Se srdečným pozdravem z ÚCK

 

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník