Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Výzva k modlitbám za domov pro sbory a farnosti

Podobně jako minulý rok, rozhodla se i letos Ekumenická rada církví oslovit sbory, farnosti a společenství všech církví s výzvou ke společné nedělní modlitbě 27. října.

Stejně jako každý rok, pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října Modlitbu za domov. 

V letošním roce je mottem Modlitby za domov „Patříme k sobě!“ a biblický citát „Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.“ (Galatským 5,13). V duchu tohoto biblického verše je letošní Modlitba za domov věnována poděkování za 30 let svobody po pádu komunistické totality.

Na dané téma byla vyhlášena tradičně i celorepubliková dětská výtvarná soutěž, obrázky dětí budou vystaveny 28. 10. 2019 v kostele ČCE U Klimenta v Klimentské ulici v Praze a následně až do konce roku ve vstupu Veselé školy, Soukenická 1088/10, Praha 1.

Podobně jako minulý rok, rozhodla se i letos Ekumenická rada církví oslovit sbory, farnosti a společenství všech církví s následující výzvou:

Spojme se společně 27. října, tedy v neděli bezprostředně před státním svátkem, po celé republice v modlitbách za náš domov a poděkujme za svobodu. 

Pokud můžete, zařaďte do pořadu nedělní bohoslužby v tento den následující modlitbu:

Všemohoucí Bože,

děkujeme za to, že tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, nám ukázal skutečnou svobodu Božích dětí.
Prosíme tě společně za náš domov a za naši zemi: Ať kráčíme po cestě evangelia, společně se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno i se všemi lidmi dobré vůle.
Chceme být posly dobré zprávy a hlasateli lásky a pravdy, která má svůj původ v tobě. 
V této lásce a pravdě ať sloužíme jedni druhým, abychom přiblížili příchod tvého království.
Prosíme o to, skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Zároveň budeme vděčni i za pozvání k účasti na programu Modlitby za domov, který připravila ekumenická skupina zástupců církví sdružených v ERC a uskuteční se 28. října od 15.00 do 16.30 v kostele ČCE u Klimenta v Klimentské ulici a za upozornění věřících na televizní přímý přenos tohoto programu. Po skončení přímého přenosu bude následovat ve Sborovém domě ČCE panelová diskuse s hosty letošního pořadu a celý program uzavře koncert v kostele U Klimenta.

Doporučujeme Vaší pozornosti také možnost pomodlit se za domov veřejně spolu s dalšími sbory a farnostmi ve Vaší obci v ekumenickém kontextu. Pokud se k takové veřejné akci rozhodnete, dejte nám o ní, prosím, vědět a my ji rádi zpropagujeme i v kontextu Modlitby za domov.

S díky a přáním Božího požehnání

ThDr. Petr Jan Vinš
generální sekretář Ekumenické rady církví